Danh sách các đại lý , nhà thuốc phân phối tại Bắc Ninh

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Thuận Thành Quầy thuốc số 3 – Nguyễn thị Dịnh Số 154 – Phố Hồ – Thị Trấn Hồ, Thuận Thành 01684187647
PK Bác sỹ Tươi Thuận Thành – Bắc Ninh
Nguyễn thị Dịnh Quầy thuốc số 3 – Số 154 – Phố Hồ – Thị Trấn Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh 01684187647
Quầy thuốc tân dược – Cô Thắm Phố Chẹm – Thuận Thành – Bắc Ninh
Tiên Du Chị Hợp Kiot chợ Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên du 01683942871
Quầy thuốc Hồng Mở Thị trấn Lim – Tiên Du – Bắc Ninh
Quầy thuốc số 5 – Nguyễn Thị Nguyệt Chợ Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh 01682703666
TP Bắc Ninh Phòng khám SPK Nhân Hiền SN 98 đg Nguyễn Văn Cừ- p. Ninh Xá 0912614444
Quầy thuốc số 31 Khu 5 – Đường Nguyễn Đăng Đạo – Đại Phúc – Bắc Ninh 01681012030
Quầy thuốc tân dược Khu 9, Đại Phúc, Bắc Ninh 01656292528
Quầy thuốc nhân dân(C.Thẩm) Chợ Cóc, Đại Phúc, Bắc Ninh 0913916146
Quầy thuốc số 25 Vũ Kiệt – Thành phố Bắc Ninh 01686598182
Quầy thuốc Thanh Nga 148 Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh
Chị Uyên – Quầy thuốc số 27 Khắc Niệm – Bắc Ninh
Quầy thuốc Hải Minh Lãm Trại, Vân Dương, Bắc Ninh 0983172698
Quầy thuốc Hiền Phước(E Hiền) Lãm Làng, Vân Dương, Bắc Ninh 0963324999
Đại lý thuốc Hải Vân Núi Thượng – Khắc Niệm – Bắc Ninh 0983146468
Quầy thuốc Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo – Phường Tiến An – TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh 02413822302
Quầy thuốc Hồng Duyên Đường đền Bà Chúa Kho – Thành phố Bắc Ninh
Từ Sơn Quầy thuốc chị Hoa Nghiêm Xá – Thị trấn Chờ – Từ Sơn – Bắc Ninh
Nhà thuốc Thúy Nhị ( chợ từ sơn) 101 ngõ 3 Trần Phú – Đông Ngàn 0982981789
Quế Võ Quầy thuốc chị Cúc Giang Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh 01635952133
Quầy thuốc Bình Dân Đa cấu Nam Sơn – Bắc Ninh
Đại lý Vũ Tuyết Sơn Đồng – Nam Sơn – Bắc Ninh 0982894186
Quầy thuốc tân dược Mạo Dộc – Phượng Mao – Quế Võ – Bắc Ninh 0986463633
Quầy thuốc An Vui Thái Bảo, Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh 01659695779
Quầy thuốc Xuân Thủy Xóm Chùa – Giang Liên – Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh 0982774898
Cô Oanh – Quế Võ Đông Du –  Đào Viên – Quế Võ – Bắc Ninh 01232999787
Yên Phong Quầy thuốc Trần Hồng Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh 1667228623
Quầy thuốc Việt Quyên Đông Phong – Yên Phong – Bắc Ninh 0966837655
Quầy thuốc 86 Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 0968110792
Quầy thuốc tư nhân(Ds Trịnh thị Hoa) Chính Trung, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh 01673677776
Quầy thuốc Thành Dũng Đức Lân – Yên Phong – Bắc Ninh
Quầy thuốc Ngọc Lan An Ninh, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh 01696438898
Quầy thuốc Trang Linh Ngã 3 Phong Xá, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh 01636310188
Quầy thuốc Quỳnh Phương Bắc Ninh 0978489192
Quầy thuốc số 2 Phấn Động – Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh 01649388333
Quầy thuốc Việt Nhật Đại Lâm – Tam Đa – Yên Phong – Bắc Ninh 01656113588
Lương tài Cửa hàng thuốc tân dược Việt Hùng Bệnh viện đa khoa lương tài thị trấn Thứa, Bắc Ninh 0868089568