Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quốc Oai

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc Đức Trường Xóm 9 – Văn Quang – Nghĩa Hương – Quốc Oai – Hà Nội 0976 214 092
Quầy thuốc Vinh Tuyết Yên Nội – Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Nội 0974 470 563
Quầy thuốc Vũ Hà Số 101 – TT Quốc Oai – Quốc Oai – Hà Nội 0985 506 008
Quầy thuốc Thanh Hồng Đội 4 – thôn 2 – Thạch Thán – Quốc Oai – Hà Nội  0987 372 446
Quầy thuốc Thanh Nhi Cổng Xi, Cộng Hòa , Quốc Oai 098 495 6637
Quầy thuốc Vũ Hà 0985 506 008 Số 101 – TT Quốc Oai – Quốc Oai – Hà Nội 0985 506 008