Danh sách các đại lý, hiệu thuốc phân phối tại Quảng Nam

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Bắc trà My Ánh T.T Trà My, H.Bắc Trà My, T.Quảng Nam 0165 705 7190
PKTN BS Lê Tự Đó Thôn 4, Trà Tân, Bắc Trà My, Q.Nam 0984 265 323
Núi Thành Quầy Thuốc Tây Tam Anh Bắc, Núi Thành, Q.Nam 0164 729 2129
QT số 22 Tam Xuân, Núi Thành, Q.Nam 0975 360 579
Phú Ninh QT Bích Tiên Tam Dân, Phú Ninh, Q.Nam 01223 280 239
Tam Kỳ NT Ánh Minh 31 Trần Cao Vân ND, Tp.Tam Ký, Q.Nam 0510 3852 995
NT Đức Thành 327 Phan Chu Trinh, Tp.Tam Kỳ, Q.Nam 0905 776 606
Tiên Phước ĐL Thuốc Tây Tiên Lãnh, Tiên Phước, Q.Nam 0974 273 062
NT Hoàng Tú Tiên Lãnh, Tiên Phước, Q.Nam 0905 482 774
QT Trung Tâm T.T Tiên Kỳ, Tiên Phước, Q.Nam 0913 836 624