Danh sách các đại lý , nhà thuốc phân phối tại Quảng Bình

 

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Bố Trạch Quầy thuốc chị Giang Hoàn Lão Hoàn Lão , Quảng Bình 0163.858.911
Lệ Thủy Quầy thuốc Thỏa Duyệt Lệ thủy , Quảng Bình 0122.532.672
Võ Xá Quầy thuốc chị Dung Võ Xá Quảng Bình 0916.721.712