Danh sách các đại lý , nhà thuốc phân phối tại Quảng Bình

 Quận, Huyện  Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Bố Trạch Quầy thuốc chị Giang Hoàn Lão Hoàn Lão – Quảng Bình 0163.858.911
Lệ Thủy Quầy thuốc Uyên Nhi Mộc Định, Xã Hồng Thủy 0944.552.321
Lệ Thủy Quầy thuốc Thỏa Duyệt Lệ thủy , Quảng Bình 0122.532.672
Quảng Ninh Quầy thuốc trung tâm Dinh 10 Dinh 10 Quảng Ninh 0919.801.466
TP Đồng Hới Nhà thuốc Hoàng Anh Tổ dân phố 10 Phường Lý Nam 0968.122.909
TP Đồng Hới Quầy thuốc chị Lan Công Đoàn Chợ Công Đoàn 0919.451.349
Võ Xá Quầy thuốc chị Dung Võ Xá Quảng Bình 0916.721.712