Danh sách các đại lý, hiệu thuốc phân phối tại Quận 5

Quận/Huyện Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa chỉ
Quận 5 Nhà Thuốc Sáu Phong 59 Lương Nhữ Học, P10, Q5
Nhà Thuốc Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q5
Nhà Thuốc Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ong6, P10, Q5
Nhà Thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6, Q5
Nhà Thuốc Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, Q5
Nhà Thuốc Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, P11 ,Q5
Nhà Thuốc Cúc Phương 18B Trần Bình Trọng, P1, Q5
Nhà Thuốc Vạn Phát 110 Lương Nhữ Học, P10, Q5
Nhà Thuốc Gia Hưng 63 Phù Đổng Thiên Vương, Q5
Nhà Thuốc Tâm Hưng Q5
Nhà Thuốc Đại An Đường 133 Phùng Hưng, P13, Q5