Danh sách các đại lý , nhà thuốc phân phối tại Nghệ An

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Anh Sơn Nhà thuốc Nguyễn thị Nga Hội Sơn – Anh Sơn – Nghệ An(Mt10.17)
Nhà thuốc Nguyễn thị Tú Đức Sơn – Anh Sơn – Nghệ An(Mt10.17)
Chị Tâm Anh Sơn – NGhệ An 0975714388
Chị Hà Thị trấn Anh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An 0945 222 916
Chị Nhung Khai Sơn – Anh Sơn – Nghệ An
Nhà thuốc Tám Bổng Định Sơn – Anh sơn 01682140018
Con Cuông Quầy thuốc Phạm thị Tố Nga chợ Con Cuông – TT Con Cuông 01689233123
Phòng khám Dũng Ly Thị trấn Con Cuông – Huyện Con Cuông 0941175377
Diễn Châu Quầy thuốc  BÙI THỊ OANH Chợ Sở – Diễn Đồng – Diễn Châu 0987924667
Phòng Khám đa khoa Yên Lý Yên Lý – Diễn Châu 01695915684
Nguyễn thị Hoài Xóm 5, Thị trấn Diễn Châu – Huyện Diễn Châu – Nghệ An 0948227165
Chị Yến Xóm 2, Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An 0916406151
Chị Thủy Diễn Châu – Nghệ An 01676154726
Nhà thuốc Nguyễn thị Liên Diễn Trường – Diên Châu – Nghệ An
Nhà thuốc chị Ninh Diễn Châu – Nghệ An
Phạm Thị Phương Diễn Mỹ – Diễn Châu 01626874603
Nhà thuốc Hoàng thị Hiền Diễn Phong – Diễn Châu – Nghệ An(Mt9.17) 0966731755
Hoàng thị Phương Diễn Thịnh – Diễn Châu – Nghệ An
Nhà thuốc Thảo Hòa Cầu Bùng, Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An 01677808088
Đô Lương Nhà Thuốc Thủy Tráng Chợ Trung Tâm Đô Lương – Huyện Đô Lương 02383871447
Nhà Thuốc Hòa Sơn Thị Trấn Đô Lương – Nghệ An 0912732630/01273263059
Nhà thuốc Hải Quang Thị Trấn Đô Lương – Nghệ An 0919540926
Nhà thuốc Tú Anh Văn Sơn – Đô Lương – Nghệ An 01697504602
Hưng Nguyên Trương Thị Gấm Hưng Đào – Hưng Nguyên – Nghệ An 0984549777
Nhà thuốc chị Mỹ Hưng Nguyên – Nghệ An
Nhà thuốc Hà Đạm Khối 16 Thị trấn Hưng Nguyên – Hưng Nguyên – Nghệ An 0986051429
Nam Đàn Nhà Thuốc Việt Cường Thị Trấn Nam Đàn – Nam Đàn – Nghệ An 0974821651
Nghi Lộc Trạm xá Nghi Liên – Nghi Lộc Xã Nghi Liên – Nghi Lộc – Nghệ An 0969199979
Nhà thuốc Xuân Đỉnh Chợ Quán, Nghi Lộc, Nghệ An 01696675141
Nhà thuốc chị Hồng Nghi Khánh – Nghi Lộc – Nghệ An(Mt9.17) 0972003599
Nhà thuốc chị Trang Nghi Khánh – Nghi Lộc – Nghệ An(Mt9.17) 0972965923
Nghĩa Đàn Chị Phạm thị Nga Nghĩa Hội- Nghĩa Đàn 0988725578
Chị Tâm 19/5 Nghĩa Đàn – Nghệ An
Chị Hoàn Nghĩa Hiếu – Nghĩa Đàn – Nghệ An
TX Thái Hòa Chị Hoàng thị Nghĩa – Qt chi nhánh dược thị xã Thái Hòa Thị Xã Thái Hòa – Nghệ An 0977848773
Quỳ Hợp Quầy thuốc Chị Tám Chợ 3/2 – Quỳ Hợp – Nghệ An 01698959737
Nhà thuốc chị Phượng Quỳ Hợp – Nghệ An 1668869986
Quỳnh Lưu Nhà thuốc Nguyệt Giai Thị trấn Giát 0963937888
Tân Kỳ Nhà thuốc Đàm Bình Thị trấn Tân Kỳ 02386269005
Thanh Chương Nhà Thuốc Vân Trung Thị Trấn Dùng – Thanh Chương – Nghệ An 01644045421
Chị Hiền Cầu Rộ – Thanh Chương – Nghệ An
Chị Hà C3 – Thanh Đức – Thanh Chương – Nghệ An
Quầy thuốc Chị Nga Thanh Hưng – Thanh Chương – Nghệ An
Nhà thuốc Nga Hà Thanh Hương – Thanh Chương – Nghệ An 01667727447
TP Vinh Nhà Thuốc Dung Nga Chợ Vinh – Nghệ An 01692764509
Nhà Thuốc Tâm Hứa Chợ Ga Vinh – TP Vinh – Nghệ An 01639052566
Nhà thuốc Trần thị Hạnh Phường Lê Mao – Thành phố Vinh – Nghệ An
Nhà thuốc Bảo Thành Đường Trần Phú – Thành Phố Vinh – Nghệ An
Nhà thuốc Thanh Hoa Đông Vịnh – TP Vinh – Nghệ An 0978123686
Nhà thuốc Ngọc Khang Nguyễn Phong Sắc – Thành phố Vinh – Nghệ An
Nhà thuốc Anh Sơn Đình số 1 – Chợ Vinh – Thành phố Vinh – Nghệ An 02383843528 /0913543827
Tương Dương Nhà thuốc Lê Thị Na Khe Bố, Tương Dương, Nghệ An 0974514714
Yên Thành Quầy thuốc Lê Thị Hồng Chợ Hợp Thành – Đô Thành – Nghệ An 09047578.79
Nguyễn thị Loan Vách Bắc – Đô Thành – Yên Thành – Nghệ An 0946887666
Nguyễn Thị Yến Vinh Cầu Thông – Yên Thành – Nghệ An 01636407244
Nhà thuốc Đậu thị Ánh Thọ Thành – Yên Thành – Nghệ An 01683757589
Chị Lăng thị Cương Bệnh viện Yên Thành – Yên Thành – Nghệ An 0987673235
TX Cửa Lò Nhà Thuốc Tiến Lan Chợ Hôm – Cửa Lò – Nghệ An 0919266289