Danh sách các đại lý , nhà thuốc phân phối tại Hà Tĩnh

 

Quận/ Huyện Tên Nhà thuốc/Hiệu
Thuốc
Địa chỉ Điện thoại
Hương Khê Nhà thuốc BV Hương Khê(chị Danh) Thị trấn Hương Khê , Hà Tĩnh 0904944838
Hương Sơn Nhà thuốc Sơn Nghiên Phố châu , Hương Sơn, Hà Tĩnh 0916013575
Nhà thuốc Hòa Phùng Tây Sơn , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0916450040
Nhà thuốc Hải Hoàn Sơn Hòa , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0984 229 047
Nhà thuốc Huy Hoàng Sơn Hòa , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0984 229 047
Kỳ Anh Nhà thuốc Tiến Lĩnh Thị Trấn Kỳ Anh Hà Tĩnh 0912708708
Thị Trấn Đức Thọ Nhà thuốc Đường Thưởng Thị trấn Đức Thọ , Hà Tĩnh 0914.533.788
TP Hà Tĩnh Nhà thuốc Sỹ Ngọ Đường Nguyễn Công Chứ , TP Hà Tĩnh 0984 642 112
Vũ Quang Nhà thuốc Anh Quyền Chợ Bông , Vũ Quang , Hà Tĩnh 0984 449 157