Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Gia Lâm

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ Điện thoại
Quầy thuốc Dương Xá Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0982527262
Quầy thuốc Toàn Tâm Khu thị trấn Toàn Thắng, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội 0988 907 919
Quầy thuốc Ánh Loan(Ds Phan Kim Dung) An Đà, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 0169 702 5973
Quầy thuốc Quảng Yến 61 Đường Đình Xuyên , Gia Lâm , Hà Nội 0976090616
Quầy thuốc Xuân Hòa Xóm 2 , Trung Mầu , Gia Lâm , Hà Nội 0983148799
Quầy thuốc Hương Xóm 2 , Ninh Hiệp , Gia Lâm , Hà Nội 0986333646
Quầy thuốc An Phát Xóm Ban, Phù Đổng, Gia Lâm 0945850109
Quầy thuốc Long An Số 1, Đường V, Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội 0934348288
Quầy thuốc Bình Thủy 111 Đa Tốn , Gia Lâm, Hà Nội 0988585179
Nhà thuốc Đỗ Minh 226 Hà Huy Tập , Gia Lâm 0983328173
Quầy thuốc Quang Anh Ngõ 448 Hà Huy Tập, Gia Lâm 01687894322
Quầy thuốc Yên Mỹ (Ds Dương thị Hiếu)0972 586 101 Chợ Đình , Yên Mỹ , Dương Quang , Gia Lâm , Hà Nội 0972586101
Quầy thuốc Hồng Phúc 25 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 01687443101
Quâỳ thuốc Chị Hương 0986 333 646 Xóm 3 Ninh Hiệp , Gia Lâm , Hà Nội 0986333646
Quầy thuốc Trần Hải(DS Lý Trần Hải) Thôn Cam 2 , Cổ Bi , Gia Lâm , Hà Nội 0913376099
Quầy thuốc Hậu Phương thôn Kiêu Kỵ , xã Kiêu Kỵ , Gia Lâm , Hà Nội(Mt11.17) 0963 902 653
Quầy thuốc 24h Xóm 6 Ninh Hiệp , Gia Lâm, HÀ NỘI 01664016736
Nhà Thuốc Ngọc Châm Trung Dương,Kiêu Kỵ, Gia Lâm 0438766718
Quầy thuốc Duy Minh 23 Cửu Việt , Trâu Quỳ , Gia Lâm , Hà Nội. 0986 005 860
Quầy thuốc Tâm Dược Số 3 Chợ Vàng – Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội 02462612068
Quầy thuốc Hoàng Huyền Đội 15 Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội  01663 616 745
Quầy thuốc Tuyên Kiểm Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội 01237 799 223
Quầy thuốc Tấn Hưng 01695 431 867 Chợ Keo – Kim Sơn – Gia Lâm – Hà Nội 01695 431 867
Quầy thuốc Hồng Nhung Cừ Keo – Kim Sơn – Gia Lâm – Hà Nội 0986 189 912
Quầy thuốc Nam Đức Xóm 7 Tế Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0973121488
Quầy thuốc Quỳnh Mai Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội 0972 065 013
Quầy thuốc Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 0985129695