Danh sách các đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đông Anh

 Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ

Điện thoại

Nhà Thuốc Đỗ Cười Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, HN 0439655859
Quầy Thuốc Thu Huyền Thôn Vệ , Nam Hồng , Đông Anh , Hà Nội 0986928856
Nhà thuốc Hảo Dũng Số 95  , Thôn Tằng My , xã Nam Hồng  , Đông Anh , Hà Nội (MT1.15) 0964517168
Quầy thuốc Trung Hiếu Chợ Dục Nội, Việt Hùng , Đông Anh , Hà Nội 0975624998
Nhà thuốc Tráng Hương Mạnh Tân , Thụy Lâm . Đông Anh, HN 0986198071
Nhà thuốc Nghĩa Hưng Xóm 3 , Cổ Điển , Hải Bối , Đông Anh , HN 01676240115
Quầy thuốc Thúy Mạnh Kiot sô 57, chợ Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 01662776719
Quầy thuốc Ngọc Mai Thụy Hà , Bắc Hồng , Đông Anh , HN 0869286902
Quầy thuốc Hồng Liên  129 B Ga Đông Anh – Hà Nội 0975645115
Quầy thuốc Bích Hội Lương Quy ,Xuân Nội , Đông Anh 01665317203
Quầy thuốc Lam Khương Xóm Miếu , Thôn Cổ Dương , Tiên Dương , Đông Anh , HN 0989058813
Quầy thuốc Việt Hùng Đội 7 , thôn Bầu , Kim Chung , Đông Anh , HN 01679353968
Quầy thuốc Thanh Bình Số nhà 34 , Chợ Nhuế , Kim Chung , Đông Anh 0987992002
Quầy thuốc Thanh Chầm Thôn Đình Tràng, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 0969497451
Quầy thuốc Sang Hạnh 208 Vân Trì ,Vân Nội , Đông Anh , Hà Nội 0927758756
Quầy thuốc Thuận Phương(Ds Lê thị Phương Thôn Đông , Xã Tàm Xá , Đông Anh , Hà Nội 0982486107
Quầy thuốc Minh Trang Số 20 Tổ 55 , Thi Trấn Đông Anh , Hà Nội 0438820533
Quầy thuốc tân dược Viên Nội , Vân Nội , Đông Anh , Hà Nội 0973996394
Quầy thuốc Minh Nhật(DS Tô thị Tuyết) Sơn Du , Nguyên khê , Đông Anh , Hà Nội 0966106389
Quầy thuốc Nguyễn Thời Vân Nội , Đông Anh , Hà Nội 0977872292
Nhà thuốc Khánh Linh Kính Nỗ , Uy Nỗ , Đông Anh , Hà Nội 0975199977
Quầy thuốc Kim Thành 0973 312 368 NO2 KTT Bách Hóa , Chợ Lắp Ghép , Tổ 25 , Thị trấn Đông Anh , Hà Nội 0973312368
Quầy thuốc Hiền Kiên Khu 5 , Thụy Lôi , Thụy Lâm , Đông Anh , Hà Nội 01664236290
Nhà thuốc Phương Oanh 0984 268 133  Số 43 Tổ 25 , Thị trấn Đông Anh , Đông Anh , Hà Nội 0984268133
Quầy thuốc Thanh Vân 87 Cầu Lớn , Nam Hồng , Đông Anh , Hà Nội 0987264262
Quầy thuốc Vân Anh  Xóm 1 , Ngọc Chi , Vĩnh Ngọc , Đông Anh , Hà Nội 0978117689
Quầy thuốc Yến  Thôn Vạn Lộc , Xuân Canh , Đông Anh , Hà Nội 01693855525
Quầy thuốc Nguyễn Nghĩa Khê Nữ , Nguyên Khê , Đông Anh , Hà Nội 0978 161 339
Quầy thuốc Trung Ngân Lỗ Khê , Liên Hà , Đông Anh , Hà Nội 01634 350 906
Quầy thuốc Hường Quân Đường Vân Trì , Vân Trì , Đông Anh , Hà Nội(Mt11.17) 0938 327 686
Quầy thuốc Xuân Thôn Quan Âm , xã Bác Hồng , Đông Anh , Hà Nội 0985267861
Quầy thuốc Phương Chi Thôn Phương Trạch , Vĩnh Ngọc , Đông Anh , Hà Nội 0969 517 143
Quầy thuốc Đức Diện Cổng thượng khu Đoài , Việt Hùng , Đông Anh , Hà Nội 0975 651 688
Quầy Thuốc Hà My Số 51 Tổ 4 Thị Trấn Đông Anh – Hà Nội 01699620189
Quầy thuốc Yến Trang Số 258 đường Đào Cam Mộc – tổ 37 Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội 0947.321.396
Quầy thuốc Ngọc Diệp Số nhà 31, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0973848544
Quầy thuốc Bảo Khang(Dược sỹ Nguyễn Anh Lan) Số nhà 227, tổ 3, thị trấn Đông Anh, Hà Nội 0966828389
Quầy thuốc Hoa Đường Nhạn, Xuân Nội, Đông Anh, Hà Nội  0975 452 093
Quầy thuốc Phong Huy Thôn Trung – Đông Hội – Đông Anh – Hà Nội 0969 015 561
Quầy thuốc Khoa Phương Số 5, Khu tt5, Tiên Hội, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 0989108448
Quầy thuốc Đào Mạnh Khang Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0984460684
Quầy thuốc Hải Hương Kiốt 61, Khu F chợ Mun, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0168 457 4117
Quầy thuốc Việt Thắng Số nhà 31 – Thôn Đìa – Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội  0995 663 832
 Quầy thuốc Kim Thành Chợ Lắp Ghép , Nguyên Khê , Đông Anh 0973 312 368