Danh sách các đại lý, hiệu thuốc phân phối tại Bình Chánh

Quận/Huyện Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa chỉ
Bình Chánh Nhà Thuốc Trần Đỗ F1/18F Hương Lộ 80, ấp 6, Vĩnh Lộc, Bình Chánh
Nhà Thuốc Hoàng Huy 1A251 Tỉnh Lộ 10, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh
Nhà Thuốc Đại An Đường T13/44 Đường 18, ấp 4, Bình Chánh
Đại Lý 97 T14/34 Đinh Đức Thiện, Bình Chánh
Nhà Thuốc Bảo Nguyên F1/17B Hương Lộ 80, ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
Nhà Thuốc Minh Hà 6 F13/2K Liên ấp 5-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
Nhà Thuốc Tuyết Khoa E8/3A ấp 5, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh