Danh sách các đại lý , hiệu thuốc phân phối tại Cà Mau

Quận/ Huyện Nhà Thuốc/ Quầy Thuốc Địa Chỉ
Cái Nước Nhà Thuốc Đức Tế Đường Rau Dừa, Cái Nước, Cà Mau
Sông Đốc Nhà Thuốc Hậu Minh Đường Sông Đốc, Cà Mau
Tắc Vân Nhà Thuốc Huỳnh Nguyễn Tắc Vân, Cà Mau
TP Cà Mau Nhà Thuốc Đức An Đường P2, TP Cà Mau
Nhà Thuốc Nguyễn Kỳ Nam P7, TP Cà Mau
Nhà Thuốc Vĩnh Thuận P2, Cà Mau
Nhà Thuốc Minh Tinh Đường P2, Cà Mau
Nhà Thuốc Thuận Phát P2, Cà Mau
TT Năm Căn Nhà Thuốc Đồng Xuân Đường 90D Lạc Long Quân, TT Năm Căn, Cà Mau